Kontoansökan

Resultat

Din kontoansökan har skickats.

Vid ansökan av konto ska du ange ditt namn, företag, telefonnummer kopplat till ditt företag/organisation och din mailadress kopplat till ditt företag/organisation. Läs mer på Göteborgs Stads hemsida hur vi hanterar dina uppgifter du lämnat vid kontoansökan till Funktionskartan.

När du ansöker om ett konto till Funktionskartan ska du även ange vilken användargrupp du önskar. Varje användargrupp innehåller kartor kopplade till användargruppens uppdrag. Vilka kartor som finns kopplade till respektive användargrupp kan du se genom att klicka på intilliggande i-knapp. Det är meningen att varje användare i Funktionskartan är kopplad till En användargrupp. Är det så att man har flera uppdrag som kräver fler kartor är det möjligt att ansöka om flera användargrupper. För att få utförligare information om varje specifik användargrupp och kartunderlag klicka på följande informationsikon. i

    PERSONUPPGIFTSBEHANDLING
    När du ansöker om ett konto kommer vi att behandla de personuppgifter du lämnar in i samband med din ansökan. Det är stadsmiljönämnden som är personuppgiftsansvarig för behandlingen.
    Läs mer om hur stadsmiljöförvaltningen behandlar dina personuppgifter här: www.goteborg.se/personuppgifterstadsmiljoforvaltningen