Logga in till Funktionskartan.


Funktionskartan är en kartapplikation till Trafikkontorets funktionsentreprenader.

Har du ett uppdrag inom någon av Trafikkontorets funktionsentreprenader kan du beställa ett konto för Funktionskartan.
Har du synpunkter på möjliga funktioner eller om du saknar någon kartinformation får du gärna kontakta applikationsansvarig.

Bakgrundskartor

Stadsbyggnadskontoret har ändrat plats för bakgrundskartorna Stadskartan och Ortofoto. I Funktionskartan är anropen ändrade till den nya platsen, men om Stadskartan och Ortofoto inte visas kan det innebära att cachen behöver rensas på din dator. För att rensa cachen på PC (windows) klickar du ctrl + F5.