Logga in till Funktionskartan.


Funktionskartan är i huvudsak en kartapplikation till stadsmiljöförvaltningens olika entreprenader.

Har du ett uppdrag inom någon av stadsmiljöförvaltningens entreprenader kan du beställa ett konto till Funktionskartan.
Har du synpunkter på möjliga funktioner eller om du saknar någon kartinformation får du gärna kontakta applikationsansvarig.