Logga in till Funktionskartan.


Funktionskartan är en kartapplikation till Trafikkontorets funktionsentreprenader.

Har du ett uppdrag inom någon av Trafikkontorets funktionsentreprenader kan du beställa ett konto för Funktionskartan.
Har du synpunkter på möjliga funktioner eller om du saknar någon kartinformation får du gärna kontakta applikationsansvarig.